Câu hỏi 109: Kích thước của container hẹp về chiều rộng, thấp về chiều cao. Như vậy có phù hợp vói điều kiện tự nhiên ở nước ta?

Trả lời:

–   Kích thước Container 40 feet là rộng 2,44m X dài 12,19m X cao 2,59m. Kích thước như vậy khuyến cáo không nên làm nhà yến.

Hình : Container 40 feet không phù hợp cho nuôi chim yến

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *