Câu hỏi 107: Nước ta là nưóc có nhiều con bão tác động trong năm, vậy vật liệu lắp ghép có đủ tiêu chuẩn làm nhà nuôi chim yến hay không?

Trả lời:

–  Những vùng có gió mạnh thường xuyên, vùng duyên hải chịu nhiều cơn bão thì không nên dùng vật liệu lăp ghép làm nhà nuôi chim yến.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *