Câu hỏi 106: Việc thiết kế nhiều lỗ thông gió có ảnh hưởng gì khi làm nhà nuôi chim yến bằng vật liệu lắp ghép?

Trả lời:

Kể cả nhà kiên cố hay tiền chế hoặc lắp ghép thì việc bố trí nhiều lỗ thông hơi đều ảnh hưởng đến quá trình dẫn dụ và tăng bây đàn chim yến. Đối với việc dùng ống nhựa 90 hay 114 làm lỗ thông hơi thì thiết kế mỗi lỗ cách nhau 1m với 2 dẫy lỗ. Tùy theo từng giai đoạn nhà yến mà điều chỉnh cho hợp lí, như thời gian đầu các lỗ thông hơi này nên được bít lại gần hết tùy theo lượng chim tăng dần mà mở ra từ từ.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *