Câu hỏi 105: Xây nhà nuôi chim yến bằng vật liệu lắp ghép được không?

Trả lời:

–   Có nhiều dạng nhà lắp ghép. Tấm 3D là một trong những vật liệu điển hình của mô hình này, ngoài ra còn có thế sử dụng những tấm Panel (làm kho lạnh) ghép lại để nuôi yến. Tuy nhiên, những dạng lăp ghép này chỉ những kỹ thuật nhiều kinh nghiệm mới nên áp dụng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *