Câu hỏi 103: Chi phí và tuổi thọ sàn giả của nhà tiền chế so với nhà bê tông kiên cố là thế nào? Nên hay không nên làm dạng sàn giả?

Trả lời:

–   Chi phí làm sàn giả của nhà tiền chế thấp hơn khoảng 20- 30% so với sàn bê tông cốt thép. Sàn giả dễ thấm mục do trong nhà yến luôn duy trì ẩm từ 80% nên tấm lót trong quá trình hoạt động chỉ cần thảng lỗ nhỏ cũng thấm xuống sàn, nguy cơ sập tại những chỗ thấm mục là rất cao.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *