Câu hỏi 102: Nhà tiền chế sau một thời gian bị mục sắt hộp, vậy có nên khuyến cáo chủ đầu tư không nên làm nhà nuôi chim yến dạng tiền chế này không?

Trả lời:

–   Khuyến cáo chủ đầu tư không nên làm nhà tiền chế. Chủ đầu tư chọn làm tiền chế thường vì điều kiện tài chính eo hẹp, hoặc cơi nới nhà có sẵn, hoặc do đặc trưng của vùng đât nền yếu.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *