Câu 4: Phân biệt chim yến và chim én như thế nào?

Trả lời:

–   Có thể phân biệt ở một số đặc điểm như sau: Chim yến không bao giờ đậu trên cành cây hay dây điện, chúng chỉ đeo bám trên vách đá, tường, giá gỗ. Phần lớn thời gian ban ngày chim yến bay lượn trên không trung. Chúng đập cánh nhanh liên tục và lượn, đuôi chim yến không chẻ sâu như chim én.

Hình: Cách phân biệt chim yến và các loài khác họ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *