Câu hỏi 87: Cách chống nóng tường 10 cm hiệu quả nhất là gì?

Chống nóng tường 10 cm có hai cách chính là chống nóng bên trong và chống nóng bên ngoài. Ban ngày tường sẽ hấp thụ nhiệt và lan tỏa nhiệt vào bên trong nhà yến; vì vậy chống nóng bên ngoài sẽ hiệu quả hơn chống nóng bên trong, tuy nhiên chống nóng bên trong vẫn mang lại hiệu quả ở mức nhất định.

–  Chống nóng bên trong: bằng xốp 10 cm bên trong và ốp thêm tấp cemboard hoặc vật liệu thay thế khác
–  Chống nóng bên ngoài có nhiều cách khác nhau như: ốp tole có lớp PU foam sát tường hoặc cách tường 3 – 5cm, hoặc làm khung sắt mạ kẽm cách tường 12 – 16cm sau đó ốp tole vào khung, lưu ý tạo khe hở vừa phải để khí nóng giữa tường và tole có thể thoát ra ngoài

Hình: Chống nóng cho tường 10

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *