Câu hỏi 13: Ánh sáng với cường độ bao nhiêu là thích hợp cho nhà nuôi chim yến?

Trả Lời:

Theo một số tài liệu nghiên cứu, thì chim yến thích làm tổ ở những nơi có cường độ ánh sáng khoảng 0 – 2 lux, tuy nhiên trên thực tế có những hang động, khu vực trong nhà nuôi yến có mức ánh sáng cao hơn nhưng chim yến vẫn vào làm tổ.

Theo kinh nghiệm kỹ thuật của Tầm Cao Việt, đối với những nhà quá đài hoặc thiết kế phức tạp thì nên tạo ánh sáng thêm từ lỗ thông hơi cho chiếu ánh sáng xuống sàn hoặc thắp đèn sáng mờ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *